777-ojo Šiaulių gimtadienio proga Šiaulių kino meno klubas pristato trumpų paskaitų ciklą Šiaulių miesto istorijos tema. 

Archeologė doc.dr. Birutė Kazimiera Salatkienė pasakoja apie Šiaulių krašto priešistorę:

 Archeologė doc.dr. Birutė Kazimiera Salatkienė pasakoja apie Salduvės piliakalnį:

 Archeologė doc.dr. Birutė Kazimiera Salatkienė apie Saulės mūšį:

Archeologė doc.dr. Birutė Kazimiera Salatkienė apie Lieporių gyvenvietės radinius:

prof. dr. Rita Regina Trimonienė  apie Saulės mušį

prof. dr. Rita Regina Trimonienė  apie Šiaulius XIII amžiuje, apie karalienę Mortą, apie kunigaikščius Bulionis

prof. dr. Rita Regina Trimonienė  apie Šiaulius XIV amžiuje

prof. dr. Rita Regina Trimonienė  apie Šiaulius XV-XVI amžiuje

prof. dr. Rita Regina Trimonienė  apie Šiaulius XVII-XVIII amžiuje

prof. dr. Rita Regina Trimonienė  apie A.Tyzenhauzo epocha Šiauliuose

prof. dr. Rita Regina Trimonie apie 1794 metų sukilimą Šiauliuose

doc. dr. Jonas Sireika  apie Šiaulių gyvenimą XIX amžiuje

doc. dr. Jonas Sireika  pasakoja, kaip ir kada Šiauliuose nutiestas geležinkelis

doc. dr. Jonas Sireika  apie pirmojo pasaulinio karo nuostolius Šiauliuose

doc. dr. Jonas Sireika  apie tarpukario Šiaulių gyvenimą

doc. dr. Jonas Sireika  apie tarpukario Šiaulių savivaldą

doc. dr. Jonas Sireika  apie pirmąją sovietų okupaciją

doc. dr. Jonas Sireika  apie II pasaulinį karą Šiauliuose

doc. dr. Jonas Sireika apie J.Stalino valdymo laikotarpį Šiauliuose

doc. dr. Jonas Sireika N.Chruščiovo atšilimas Šiauliuose

Vytenis Rimkus apie sovietmetį

doc. dr. Jonas Sireika  L.Brežnevo epocha Šiauliuose

doc. dr. Jonas Sireika  M.Gorbačiovo laikotarpis Šiauliuose

 

 

 

Dalintis